Currently – Ajankohtaista

– 27-28 November upcoming: Parsi Art WKND, Vintti Gallery in Kunsthalle Seinäjoki (Link to event)

– 22.11-12.12  Antti Hintsa : Visiting artist on my web site / Vieraileva taiteilija nettisivuillani

 • 15.10.- 10.12.2021 Endless Summer, international environmental themed group exhibition with 16 selected international artists, Group Global 3000, Berlin, Germany (link to the gallery´s web site)
  • – 30.10.-13.11.2021 Zineton 2021 international zine exhibitions in Loukko in Helsinki, 17-30 November Kirjakahvila in Turku and 1-16 December Kansankioski Romu & Random in Tampere, Finland
  • – 5 th of October El Mar, international virtual group exhibition and catalogue,
  • Salieris de Van Gogh, Argentina (exhibition link)
  • Maria Leskinen, Una memoria bonita, Oil and acrylic on canvas, 20 x 20 cm, 2020

    

   – 8st of October Sketch for Survival; international exhibition in Explorers Against Extinction Virtual Gallery
  • for listed artist in Conservation collection, Norwich, UK (link to listed artists)
   • Maria Leskinen Snowy Owls looking at the sky 2021 in SFS international wildlife competition 2021, UK
 • _______________________________________

EN: Warmly welcome to my website. I am a Finnish artist and illustrator Maria Leskinen educated as an art and psychology teacher, master of arts. Along with the personal artistic work, portrait and illustration commissions I organize Visiting artists introductions on my web site and on Instagram stories @maria.leskinen (link). By introductions visitors can get to know great artists from different art fields from Finland and worldwide. For artists it brings the opportunity to collaborate with other artists across the cultures and across the art fields.

FI: Lämpimästi tervetuloa nettisivuilleni. Olen taiteilija ja kuvittaja Maria Leskinen koulutukseltani kuvataiteen ja psykologian aineenopettaja, taiteen maisteri. Näyttelyteosten, muotokuva- ja kuvitustilausten lisäksi järjestän vaihtuvia Vierailevat taiteilijat-esittelyitä nettisivuillani sekä Instagramtarinoissani @maria.leskinen (linkki). Taitelijaesittelyiden kautta kävijät voivat tutustua upeisiin suomalaisiin ja ulkomaisiin luovien alojen tekijöihin. Taitelijoille mukanaolo tuo mahdollisuuden taiteiden- ja kulttuurienvälisen yhteistyön rakentamiseen.

 

Visiting Artists – Vierailevat taiteilijat 2021

ILLUSTRATION, PAINTING, PHOTOGRAPHY,
DANCE, SCULPTURE, GRAPHIC DESIGN
28.-6.-18.7. Katja Saksanen
19.7.-8.8. Maria Sann
9.8.-29.8. Vilma Kärkkäinen
30.8.-19.9. Eetu Haverinen
20.9.-10.10. Aleksandra Smietana
11.10.-31.10. Elli Maanpää
1.11.-21.11. Marina Parras
22.11.-12.12. Antti Hintsa
( Changes are possible / Muutokset mahdollisia)

 

Antti Hintsa

22.11.-12.12.2021

EN: I am visual artist Antti Hintsa from South Ostrobothnia. I graduated from the University of Arts in Helsinki in 2016. I work mainly with photography and interfaces of photography.

Making art is these days especially for me a personal process where I can reflect and perceive my environment. Photo is a tool to understand the world around me which appears to me more and more fragmentary, consceptual and abstarct.

I think photo as a language that passes the viewer different ways than letters and written language. In photos I got inspired about the experience of unknown. The grammar of the picture´s language is intuitive, feeling based and experiential. It attracts and fascinates me.

It is important to me that the quality and richness of the photo´s langage is present in our environment and is in use with as many people as possible ans not being only a tool of the market forces. This is also the sincere core of my working.

 

FI: Olen eteläpohjalainen kuvataiteilija Antti Hintsa. Valmistuin Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2016. Pääosin työskentelen valokuvan ja sen rajapintojen parissa.

Taiteen tekeminen on nykyisin ennen kaikkea henkilökohtainen prosessi, jonka kautta minun on mahdollista pohtia ja hahmottaa omaa ympäristöäni. Kuva on minulle väline ymmärtää maailmaa ympärilläni, joka usein näyttäytyy kokoajan sirpaleisempana, käsitteellisempänä ja abstraktina.

Ajatellen kuvat kielenä, jotka läpäisevät kokijansa eri tavoin kuin kirjaimet ja kirjoitettu kieli. Kuvassa ja kuvissa minua inspiroi kokemus tuntemattomasta. Kuvan kieli on kieliopiltaan intuitiivinen, tunnepohjainen ja kokemuksellinen. Se vetää puoleensa ja kiehtoo.

Minulle on tärkeää, että kuvan kielen moninaisuus ja rikkaus on läsnä ympäristössämme sekä mahdollisimman monen käytössä, eikä ole se olisi vain markkinavoimien väline. Tämä on myös oman tekemiseni vilpitön ydin.

 

Antti Hintsa, Kirjoitettu Meihin 1, 7x5cm, 2021

 

Antti Hintsa, Kirjoitettu Meihin 2, 7x5cm, 2021

 

Antti Hintsa, Kirjoitettu Meihin 3, 7x5cm, 2021

FI: Meihin kirjoitettu -sarja koostuu henkilökuvista, joiden päälle on aseteltu toukkien männynkaarnaan syömiä uria sekä kuvasta, jossa toukkien syömästä kaarnasta muodostuu kasvoja muistuttava muoto.

Sarjan taustalla on antropologi ja kirjailija Jopseph Campbellin tutkimukset. Campbell vertasi alkuperäisheimojen rituaaleissa esiintynyttä visuaalista sisältöä, kuten asuja ja luolamaalauksia, Freudin ja Jungin potilaiden unissa toistuviin kuviin ja löysi näiden kuvastojen väliltä yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyyksien ansiosta Campbell alkoi pohtia ihmisen geneettisen tai kollektiivisen muistin olemassaoloa. Onko ihmisillä aiemmin rakentunutta, sukupolvelta toiselle periytyvää muistitietoa, jonka luokse olemme hukanneet tien?

Meihin kirjoitettu -sarjassani etsin tätä kadonnutta kuvastoa, jota tietoinen minämme ei havainnoi, mutta joka on läsnä todellisuudessamme eräänlaisena häivähdyksenä tai aavistuksena, myyttisenä maailmankuvana ja sisäänrakennettuina mytologisina symboleina. Voivatko nämä symbolit johdattaa meidät eräänlaisen alkukuvan ääreen; sellaisen kuvan, johon kaikki muut kuvat ovat jäljitettävissä.

 

Photo by Antti Hintsa: Kotini on metsä, Seppo Herrala 1-3, 2018. koko 60 x 90 cm, Pigmenttivedos.

FI: Kotini on metsä-valokuvanäyttely koostuu henkilö-ja metsävalokuvista sekä
pienistä metsäpuheenvuoroista tarinoineen ja kokemuksineen. Näyttelyn teoksissa ja
teksteissä pääosassa ovat Etelä-Pohjalaiset metsänkävijät, metsurit, metsänomistajat ja metsästäjät. Ihmiset, jotka tuntevat metsän syvästi oman arkensa, työnsä ja historiansa kautta. Näistä kuvista ja teksteistä on syntynyt näyttelyyn teoskokonaisuus, joka pohtii metsän merkitystä ja sen muutosta maassamme.

Näyttely on visuaalinen reportaasi, joka kertoo suomalaisten suhteesta metsään. Mitä on metsän ymmärtäminen, rakastaminen, hoitaminen ja miksi metsä on niin tärkeä. Näyttely tarjoaa tutkijoiden analysoimaan ja taiteilijoiden romantisoimaan metsään nyt erilaisen kokemuksellisen näkökulman. Esille pääsevät he, jotka näkevät metsän arjessaan ja katselevat sitä sisältäpäin.

 

Contacts / Yhteystiedot:

email: [email protected]

Web site: https://www.anttihintsa.com/

Instagram: https://www.instagram.com/anttihintsa/

Maria Leskinen

1990, Nurmo. Artist and illustrator creating art in Finland and in Brazil.

BIO EN:  When I was 5 years old I wanted to make illustrated children books but I couldn´t write yet. I asked my mother to write the texts to the books according to my speaking. One year later I was lucky to start a local art school Oiva where I learned different techniques and ways to express myself with the guidance of great teachers.

Later I studied art education, fine art, art history, environmental art and psychology in university of Lapland and continued psychology studies in Open University of Tampere.  Versatile studies in University of Lapland included art education and technical skill studies but also artist´s exhibition projects. Erasmus exchange studies in the University of Castilla-La Mancha in Cuenca Spain opened me doors to more international art career. In 2015 I was part of  a Metropie project, Collectivo Tapa, Zarado Deluxe II which is a public environmental art project in Cuenca, Spain. My art has been nowadays exhibited in online and live art exhibitions in different countries.

I get inspired by the diversity of nature, conservation, psychology and contrasts of life. I am currently working with pencil drawings and 3D paper sculptures where  I am using recycled materials. I enjoy Surrealism and Romanticism styles and I like to combine their elements together with modern times phenomenons when I am making art.

My main mediums are pencils inks, aquarelles and digital painting. Realistic pencil technique is a nice contrast in a hectic life style that we nowadays live. I express challenging and pleasant feelings through my art. I am also making animal portraits as commission. I have had honor to make lot of portraits to clients in Finland and worldwide. Besides art I get energy from books and doing sports in nature. 

BIO FI: 5-vuotiaana halusin tehdä omia lastenkirjoja. Koska en osannut vielä kirjoittaa, pyysin äitiäni kirjoittamaan tekstit kuvitettuihin kirjoihini lausumani mukaan. Vuotta myöhemmin pääsin ilokseni Seinäjoen Taidekoulu Oivaan oppimaan erilaisia taiteen tekniikoita ja ilmaisun tapoja ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa.

Myöhemmin opiskelin kuvataidekasvatusta, kuvataidetta, taidehistoriaa, ympäristötaidetta ja psykologiaa Lapin yliopistossa sekä psykologiaa Tampereen Avoimessa Yliopistossa. Monipuoliseen koulutukseen sisältyi kasvatuksen ja tekniikoiden hallinnan lisäksi erilaisia taidenäyttelyprojekteja. Vaihto-opiskelu Castilla-La Manchan yliopistossa Cuencassa Espanjassa avasi minulle oven kansainväliseen taidekenttään kun olin mukana vuonna 2015 julkisen ympäristötaiteen projektissa Metropie, Collectivo Tapa, Zarado Deluxe II Cuencassa Espanjassa. Taiteeni on ollut esillä sekä fyysisissä- että verkkonäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Toteutan taidetta piirustus- ja akvarellitekniikoilla sekä digitaalisesti maalaten. Tällä hetkellä työskentelen lyijykynäteosten sekä kolmiulotteisten kierrätysmateriaaleista tehtyjen piirrosveistosten parissa. Kiinnostun luonnon monimuotoisuudesta, mielen toiminnasta sekä surrealismin ja romantiikan tyylisuunnista, joista on viitteitä myös taiteessani. Lyijykynätekniikassa minua kiinnostaa sen monipuolisuus sekä harmaasävyjen mahdollistama valojen ja varjojen käsittely. Nykyajan hektisessä maailmanrytmissä realistinen lyijykynätekniika vaatii hidasta työskentelyä. Ilmaisen taiteeni kautta erilaisia tunteita, johin katsojan on mahdollista päästä käsiksi. Energiaa taiteeseen saan rakkaista harrastuksistani kirjallisuudesta ja luonnossa liikkumisesta.

Muotokuvat tilauksesta

Näyttelytöiden lisäksi teen muotokuvia tilauksesta. Minulla on ollut kunnia tehdä lukuisia muotokuvia suomalaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Yleisimmät tekniikkani ovat lyijy- ja pastellikynät. Toteutan muotokuvan minulle toimitettujen valokuvien pohjalta ja keskustelemme yhdessä tilaajan kanssa hänen toiveistaan muotokuvan suhteen. Lisäämällä kuvaan lemmikille tärkeän paikan tai esineen, teoksesta tulee henkilökohtainen ja persoonallinen. Työskentelyssäni panostan laatuun niin materiaalien kuin ajankin suhteen. Teen muotokuvia, jotta voin antaa ihmisille ainutlaatuisia muistoja ja taide-elämyksiä sekä tuoda lohtua elämään.

Education / koulutus

 • Master of arts / Taiteen maisteri
 • 2016-2017: Subject teacher of psychology, Open University of Tampere, Finland
 • 2009-2016: Art educator, University of Lapland, Finland
 • 2015: Erasmus exchange in Faculty of Fine Arts for 5 months, University of Castilla-La Mancha, Spain
 • 1997-2008: Art school Oiva / Taidekoulu Oiva, Seinäjoki, Finland

Latest awards /  viimeisimmät palkinnot

2021 Listed artist in international Sketch for Survival wildlife competition in Conservation collection. Organized by Explorers Against Extinction, Norwich, UK. Applied with nearly 1000 artworks from 47 different countries. 
2021 Special mention in international #talent6k art competition organized by @talentshowcase2020 Instagram, India. Applied with over 500 artworks worldwide.
2020 Honorable mention in international zine making event Zineton 2020, Finland
2009 Stipend in fine art, College of Nurmo, Finland

Grants /  Apurahat

2021 The Finnish Illustration Association / Kuvittajat ry
 • Zines and E-books / Pienlehdet ja E-kirjat
2021 Jacket, 8 pages long 3D comic zine
2021 More than I could ever imagine, 8 pages long comic zine
2020 Taikamatto rakkauden (Magic mat of love) 12 pages long comic zine
2020 Mystinen kivi ( Mystical stone ) Children´s e-book. Language: Finnish, publisher: Vecako Oy.
2020 In the nature coloring and task book. in English and in Finnish, publisher: Vecako Oy.
YOU CAN ORDER MY E-BOOKS ( 7 euros / book) BY E-MAIL: [email protected]

Selected magazines with my illustrations / Valikoituja lehtiä joissa kuvituksiani

 • 2012-2021
 • Taito magazine, Nuorten luonto, Aikalainen, Sieppo, Lapin kansa, Vasa
 • University of lapland magazine / Lapin ylioppilaslehti
 • Art residencies and study trips / taiteilijaresidenssit ja opintomatkat
 • 2020 Vanha Paukku artist residency in Lapua, Finland
 • 2015 Study trip to Madrid, Spain
 • 2013 Study trip to Granada, Spain
 • Memberships / Jäsenyydet
 • Seinäjoki Art Association
 • The Finnish Illustration Association
 • Rajataide ry (Tampere)
 • Artworks in homes / Taideteoksia kodeissa
 • Purchased to Finland, Great Britain, Germany, Hungary, Spain, United States, Brazil and Costa Rica.
 • Artwork renting / Taideteosten lainaus
 • Parsi Art renting / Taidelainaamo Parsi, taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, Seinäjoki Art Association (Link for renting info)

Selected solo exhibitions / Valikoidut yksityisnäyttelyt

   • 2022 Upcoming: Glory of Diversity / Monimuotoisuuden ylistys, Gallery 2, Pirkkala
 • 2022 Upcoming: with Katja Saksanen, Gallery Ronga´s Small gallery, Tampere
 • 2021 In the nature / Luonnon helmassa with Hanna-Maria Mainelakeus, Kehys-Art Window gallery 24/7, Seinäjoki
  • 2020 Earth- Water – Sky / Maa – Vesi -Ilma,  Organization space for residence artist, Cultural centre Vanha Paukku, Lapua
  • 2019 Las Floras, Studio Kundalini Yoga, Madrid, Spain
 • 2014 Praktikum II, Kajo Gallery, Rovaniemi
 • 2013 For the beauty / Kauneuden tähden, Design room, Show window gallery, Rovaniemi

Selected group exhibitions / Valikoidut yhteis- ja ryhmänäyttelyt

 • 2021 Upcoming Rajataide Association´s sales exhibition in Gallery Rajatila, Tampere

 • 2021 Zineton 2021 international zine exhibitions in Subculture centre Loukko in Helsinki, Turku Book Café in Turku and Romu & Random in Tampere

 • 2021  Endless Summer, international exhibition in gallery Group Global 3000, Berlin, Germany

 • 2021 International wildlife exhibition for listed artists in Conservation Collection in Virtual gallery of Explorers against Extinction, UK

 • 2021 El Mar, international online exhibition and catalogue, Salieris de Van Gogh, Argentina  

 • 2021 International online exhibition about female gatherings, Baltimore Sleepover (www.baltimoresleepover.com link) supported by The Maryland State Arts Council, Baltimore, US
 • 2021 First International Festival of Manuports, Kohta kunsthalle, Helsinki
 • 2021 Gallery MAAN online sales exhibition, Finland
 • 2020 Rajataide Association´s sales exhibition,  Gallery Rajatila, Tampere
 • 2020 Zineton 2020 international zine exhibition, Subculture centre Loukko, Helsinki
 • 2020 Summary sales exhibition, Gallery Kosminen, Helsinki
 • 2020 Culture editorial´s Faces in quarantine online exhibition, Tampere
 • 2015 Collectivo Tapa, Metropie project, Zarado Deluxe II, University of Castilla-La Mancha, street art for Arte en el Espacio Urbano-festival, Cuenca, Spain
 • 2014 Art education´s art production, language, power and freedom, Gallery Valo in Arcticum Science Center and Museum, Rovaniemi

Art courses / Taidekurssit

EN: I give online art courses and classes in  fine arts and in psychology in Finland. I have university degrees in art education and in psychology teaching. I have also worked in primary school in Spain teaching English. I have been giving private classes from 2016.

FI: Annan ammattitaitoista piirustustuksen etäopetusta monentasoisille tekijöille. Olen koulutukseltani kuvataidekasvattaja, taiteen maisteri, psykologian aineenopettaja. Kussakin kurssissa on tietty sisältö. Tunnit pidetään kerran viikossa 60 min / kerta. Lisäksi annan kotitehtäviä, mitkä vahvistavat oppimista.

Kurssit toteutetaan 1-5 henkilön pienryhmäopetuksena etäyhteydellä Zoomin tai Skypen välityksellä. Olen antanut yksityisopetusta vuodesta 2016 alkaen eri ikäisille oppilaille Suomessa ja Espanjassa. Yksityisopetus on erittäin tehokas tapa oppia, sillä siinä on mahdollisuus kehittää juuri niitä taitoja, mitä kukin yksilö tarvitsee edetäkseen omassa osaamisessaan. Oppilas saa ammattitaitoista tukea hänelle haastaviin kohtiin välittömästi. Oppilas kustantaa taidetarvikkeet, jotka sovimme oppilaan kanssa yhdessä. Voit valita alla olevasta listasta mieleisesi kurssin ja ottaa minuun sähköpostitse yhteyttä [email protected] tai lähettää viestiä yhteydenottolomakkeella, mikäli haluat osallistua kurssille tai kuulla siitä lisää. Kerron mielelläni lisää kursseista!

Yksityisopetus

FI: Yksityisopetus on erittäin tehokas tapa oppia, sillä siinä on mahdollisuus kehittää juuri niitä taitoja, mitä kukin yksilö tarvitsee edetäkseen omassa osaamisessaan. Yksitystunnit eroavat tarjoamistani taidekursseista siinä, että niissä mennään enemmän oppilaan kiinnostustenkohteiden ja oppimistarpeiden mukaisesti eikä niissä ole ennalta määrättyä kertamäärää. Tunneilla opetellaan kuitenkin myös tärkeitä perusasioita. Annan aina kotitehtäviä seuraaville tapaamiskerroille, mikä ylläpitää motivaatiota ja tehostaa oppimista.  Etäopetus onnistuu esimerkiksi Zoomin tai Skypen kautta. Annan yksityisopetusta seuraavista aineista:

Kuvataide

Kuvataiteen yksityisopetuksessa työskennellään muun muassa piirtäen ja maalaten sekä intuitiivista taidetta toteuttaen oppilaan tarpeiden mukaan. Valmennan myös kuvataidealan pääsykokeita varten.

Psykologia

Psykologian yksityisopetuksessa käsitellään oppilasta kiinnostavia osa-alueita ja aiheita, joihin oppilas kaipaa lisää ymmärrystä. Valmennan oppilaita myös ylioppilaskirjoituksia varten. Psykologian opetus onnistuu esimerkiksi Zoomin tai Skypen välityksellä, jolloin sijainnilla ei ole väliä. 

Yksityistuntien maksu suoritetaan Vecako Oy:n tilille kerran kuussa.

HINNASTO YKSITYISTUNNEILLE (etänä)

Alussa maksuton 20 min tutustuminen: käydään läpi toivomukset tuntien sisällöistä ja aikataulusta.

Yksityistunnit kuuden kerran sarjana:
Yhdelle oppilaalle 6 x 60 min 180 euroa (30 e / tunti)
Kolmelle oppilalle 6 x 60 min = 80 euroa / oppilas (13,30 e / tunti)
Viidelle oppilaalle 6 x 60 min = 60 euroa / oppilas ( 10 e / tunti)

Yksittäinen yksityistunti 35 euroa / 60 min

 

Prices / Hinnasto

I draw realistic pencil and pastel pencil portraits in different sizes. I make portraits world wide. I have made art to Europeans and North and South Americans.

Teen realistisia lyijykynä- ja pastellikynämuotokuvia. Teen muotokuvia myös ulkomaisille tilaajille. Olen myynyt taidettani Eurooppaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Voit myös ostaa minulta lahjakortin. 

Pencil portraits / lyijykynämuotokuvat

Detailed background / plain background

Tarkalla taustalla / pelkistetyllä taustalla

A5-koko (14,8 x 21 cm)     120 €     /       90 €

A4-koko (21 x 29,7 cm)     160 €     /     130 € 

A3-koko (29,7 x 42cm)      250 €     /     210 €

Pastel pencil portraits / pastellikynämuotokuvat

21 x 29,7 cm (A4)               180 € 

32 x 41cm                            280 €

Stone Paintings / kivimaalaukset

Animal (body) on the stone 200 € (stone included), size about 15 x 10 x 10 cm

Eläin maalattuna kiveen 200 € (sisältäen kiven ja postituksen Suomessa), koko noin 15 x 10 x 10 cm

 • Other sizes and styles are also possible.
  Transportation fees in A5 and A4 sizes are included (inside Finland). Bigger mails are not included to portrait price but added to the price. 
  If there are several persons/animals in the picture the price is different.
 • Transportation without frames.

Muut koot ja tekniikat sopimuksen mukaan.
A5-A4-kokoisissa muotokuvissa postitus Suomessa sisältyy hintaan. Tästä isompien kokojen postituksen maksaa asiakas.
Jos kuvassa on monta henkilöä/lemmikkiä, hintaa sovitaan erikseen.
Toimitus ilman kehyksiä.

 

Feel free to ask me any questions about your wishes. Kerro rohkeasti toivomuksesi.

Kindly,

Maria

 

  Leave a message / Jätä viesti: